ADR-opleidingen (Syntra Limburg)

Opleiding

Initiële ADR voor collivervoer
Initiële ADR voor colli- en tankvervoer
Hernieuwing ADR voor colli
Hernieuwing ADR voor colli- en tankvervoer
 

Aanbieder

Syntra Limburg campus Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 40 - 3500 Hasselt
www.syntra-limburg.be
 

Graad van de opleiding

Weekend- of avondonderwijs voor volwassenen  
 

Doelgroep

Een ADR-opleidingsgetuigschrift is verplicht voor alle chauffeurs van voertuigen die niet vrijgestelde hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren ongeacht het MTM van het voertuig.

Enkel de chauffeurs die kunnen genieten van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de ADR-reglementering zijn niet aan deze verplichting onderworpen.
 

Hoofdcompetenties


 

Inhoud van de opleiding

Basiscursus:

Dit deel bevat de wettelijke bepalingen betreffende het ADR-opleidingsgetuigschrift zelf, de indeling van de gevaarlijke producten en alle voorschriften voor het vervoer van deze gevaarlijke stoffen in colli of losgestort. In een aantal bijlagen wordt de belangrijkste informatie opgenomen.

Cursus vloeibare brandstoffen voor de UN-nummers 1202, 1203 en 1223:

Deze cursus handelt over de specifieke voorschriften voor het vervoer van vloeibare brandstoffen in colli en tankvervoer. Het voorziet in een beschrijving van de verschillende houders voor het vervoer van vloeibare brandstoffen, de specifieke eisen mbt de voertuigen, de maatregelen te nemen bij laden en lossen, enz.

Numerieke lijst:

Dit deel omvat een viertalige (Nederlands, Frans, Duits en Engels) lijst van de gevaarlijke goederen, geklasseerd volgens hun UN-nummer.

Specialisatiecursus - Tankvervoer:

Dit deel handelt over de specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in tanks. Het voorziet eveneens in een beschrijving van de verschillende types vervoermaterieel, de technische eisen mbt de voertuigen, de maatregelen te nemen bij laden en lossen, enz.
 

Stage, projecten, werkplekleren

nvt
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

ADR-getuigschrift afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer