Graduaat Logistiek, transport en mobiliteit (HBO5) (PCVO Limburg)

Opleiding

Graduaat Logistiek, transport en mobiliteit (niveau HBO) - modulaire opleiding van 3 jaar   
 

Aanbieder

PCVO Limburg, campus PXL Hasselt
Elfde Liniestraat 26 - 3500 HASSELT
Tel. 011 775 100
www.pcvolimburg.be - secretariaat@level5.pxl.be  
 

Graad van de opleiding

Hoger Onderwijs - Graduaat (Associate Degree)
 

Doelgroep

Gemotiveerde volwassenen (werkzoekenden/werkenden) die zich wensen bij/om te scholen in de logistiek 
 

Hoofdcompetenties

Aangezien de opleiding, logistiek als een integraal proces ziet, is ze uitermate geschikt voor:
- Iedereen die geconfronteerd wordt met logistiek in zijn huidige functie of die een logistieke functie op het oog heeft;
- Medewerkers van inkoopafdelingen of personen die een functie in een inkoopafdeling ambiëren. Ook als men niet in een inkoopafdeling werkt maar wel veel met inkoop te maken heeft, kan het volgen van de opleiding uiterst nuttig zijn;
- Medewerkers in zowel kleine als grote magazijnorganisaties en zij die in de toekomst een verantwoordelijke functie in het magazijn ambiëren;
- Personen werkzaam in productieafdelingen of daarbij assisteren en uiteraard ook mensen die in een productieomgeving carrière willen maken. De opleiding kan verder nuttig zijn voor hen die werken in afdelingen zoals productieplanning, engineering, productontwikkeling, productieautomatisering;
- Personen werkzaam in zowel kleine als grote distributie- en transportbedrijven en expeditieafdelingen en ook zij die zich op een dergelijke functie willen voorbereiden.
 

Inhoud van de opleiding

Deze opleiding heeft tot doel inzicht te verschaffen in de strategische, tactische en operationele elementen die spelen bij het nastreven van kritische succesfactoren via een integraal logistiek proces.
De opleiding omvat het gehele terrein van de logistiek: materials management en fysieke distributie.
De modules hebben niet alleen betrekking op de besturing van de goederenstroom
(en de daarmee samenhangende informatiestroom) maar ook op het leiding geven aan de betrokken afdelingen, met alle daaraan verbonden aspecten.
Aangezien logistiek een sterke binding heeft met het hele mobiliteitsvraagstuk,
komt deze problematiek ook in een afzonderlijke module aan bod.

A. Ondernemingsmanagement
A1. Algemeen management 40 lestijden
A2. Marketing management 40 lestijden
A3. Financieel management 40 lestijden

B. Logistiek management
B1. Inleiding tot de logistiek 40 lestijden
B2. Logistieke informatiesystemen 80 lestijden
B3. Kwaliteitszorg 60 lestijden

C. Materials management
C1. Inkoopmanagement 80 lestijden
C2. Voorraadbeheer 80 lestijden
C3. Productiemanagement 80 lestijden
C4. Magazijnmanagement 80 lestijden
C5. Materials handling 80 lestijden

D. Distributiemanagement
D1. Distributiekanalen 40 lestijden
D2. Fysieke distributie 40 lestijden
D3. Reverse logistics 40 lestijden

E. Transport en Mobiliteit
E1. Transportmanagement 80 lestijden
E2. Mobiliteitsmanagement 40 lestijden

F. Ondernemingsproject
F1. Projectwerk 80 lestijden
 

Stage, projecten, werkplekleren

Projectwerk aan het einde van de opleiding (3de jaar)
Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met een onderneming, in teamverband en onder begeleiding van een promotor en een copromotor uit de onderneming. 
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Diploma Gegradueerde in de Logistiek, transport en mobiliteit
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

Na het behalen van het graduaatsdiploma kan de cursist via een aanvullingstraject het diploma "professionele bachelor bedrijfsmanagement afstudeerrichting Logistiek management" behalen aan de Provinciale Hogeschool Limburg.