Handelsingenieur - Operationeel Management en Logistiek (UHasselt)

Opleiding

Handelsingenieur - Operationeel management en logistiek
  

Aanbieder

Universiteit Hasselt
Universitaire campus - gebouw D
3590 Diepenbeek
www.uhasselt.be
 

Graad van de opleiding

Universitair onderwijs - master   
 

Doelgroep

Studenten
 

Hoofdcompetenties

De master Handelsingenieur:
- dient inzicht te hebben in de strategie en de organisatie van gediversifieerde en multinationale bedrijven.
- moet het ondernemingsgebeuren in zijn geheel kunnen vatten en kunnen evalueren. Hij moet de relaties tussen de basisfuncties van een organisatie zoals productie, verkoop, inkoop en financiën kunnen onderkennen en het geheel begrijpen in hun werking en in hun onderlinge samenhang.
- moet bij het ontwikkelen van oplossingen flexibel en creatief kunnen gebruik maken van geavanceerde kwantitatieve en bedrijfseconometrische methoden en technieken. Na een evaluatie van de gevonden oplossingen beschikt hij over communicatieve vaardigheden om de beste oplossingen te laten implementeren.
- moet de gangbare nieuwe product- en producttechnologische ontwikkelingen kunnen opvolgen. Hij moet een brugfunctie kunnen vervullen tussen de bedrijfskundige- en ingenieursactiviteiten, technologische mogelijkheden voor problemen kunnen onderkennen en in oplossingsvoorstellen kunnen bemiddelen.

De master Handelsingenieur - Operationeel Management en Logistiek:
- moet inzicht hebben in de methoden en technieken waarmee de efficiëntie, de kwaliteit, de flexibiliteit en de service van een organisatie kunnen verbeterd worden.
- moet het operationeel management kunnen afstemmen op het algemeen ondernemingsbeleid.
- moet kunnen bijdragen tot een efficiënte planning van de werking van de productie of van dienstverlening.
- moet de aspecten van integrale kwaliteitszorg beheersen en verbeteringen kunnen aangeven op het gebied van het huidige kwaliteitsbeleid.
- moet inzicht hebben in de interactie tussen inkoop en de andere bedrijfsfuncties en hij moet beschikken over communicatieve vaardigheden in inkoopsituaties.
- moet de specifieke rol en betekenis van de goederenstroom kennen en verbeteringen kunnen voorstellen met betrekking tot de opslag, het transport en de levering van producten.
- moet de logistiek als integraal gebeuren vatten en kunnen evalueren en de methoden die bij Supply Chain Management worden aangewend kunnen begrijpen in hun werking en hun onderlinge samenhang.
 

Inhoud van de opleiding

Curriculum 1e masterjaar:
1ste masterjaar Handelsingenieur
Gevorderde technieken in operationeel onderzoek
Innovatief HRM en veranderingsmanagement
Bedrijfseconomische toepassingen van multivariate data analyse
Onderzoeksplan masterproef
Innovation and value chain management
Kwantitatieve economie

Afstudeerrichting Operationeel Management en Logistiek
Organisatie van productie en diensten
Seminarie OML
Transport en ruimte

Optie AF
Financieel management van start en groei (Entrepreneurial finance)
International financial management and financial derivatives

Optie MAR
Strategic marketing
Industrial and international marketing
Curriculum 2e masterjaar: 2de masterjaar HI
Corporate governance (incl. ethische aspecten)
Business game
Diversity, equality and inclusion in organizations
Masterproef HI

Afstudeerrichting Operationeel Management en Logistiek
Automatisering en kwaliteitstechnieken
Supply chain management
Integrated logistics

Optie AF
Geconsolideerde jaarrekening

Optie MAR
Marketing engineering 
 

Stage, projecten, werkplekleren


 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Diploma Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

Divers