Logistiek adviseur (Syntra Limburg)

Opleiding

Logistiek adviseur 
 

Aanbieder

Syntra Limburg campus Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 40 - 3500 Hasselt
www.syntra-limburg.be
 

Graad van de opleiding

Avondonderwijs voor volwassenen (2 jaar, op dinsdag- en donderdagavond)  
 

Doelgroep

Meerderjarigen die zich professioneel willen versterken op de arbeidsmarkt 
 

Hoofdcompetenties

Sterke interesse in het beroep 
 

Inhoud van de opleiding

1. Algemeen kader (4u)
Logistiek: begripsverklaring, doelstellingen, historiek. Logistiek is denken in stromen.

2. Inputlogistiek (40u)
Aankoopbeleid: aankoopfunctie en afroepen, bestelsystemen, optimale bestelgrootte, leveranciersselectie, contracten.
Intern transport: inbound logistics.
Voorraad- en magazijnbeheer: voorraadbeheerssystemen, goederenstromen, magazijnlay-out, orderverzamelingssystemen.

3. Productielogistiek (72u)
Capaciteitsplanning specifiek voor productie: MRPI, MRPII, PERT en CPM, KANBAN, SMED, JIT, TOC.
Vooruitgangscontrole.
Shopfloorcontrol, lay-out, SSP.
Werklastberekening in de productiesector.
Kostprijsberekening.
Statistiek, SPC.
Beveiliging, veiligheid en kwaliteit : specifiek in productie.

4. Outputlogistiek (60u)
Outputplanning. Milieuwetgeving o.a. afvalproblematiek, voorraden en leveringsmodaliteiten.
Klantenservice, DRP.
Facturatie, naverkoop, klachtenbehandeling.

5. Ondersteunende modules: algemeen (64u)
Socio-economische geografie. Transporteconomie. Registratiesystemen, software, rapporten. Verzekeringen.
Communicatievaardigheden. Personeelsbeleid. Kostprijsberekening. Statistiek. Beveiliging, veiligheid en kwaliteit.

6. Dienstenlogistiek (72u)
Capaciteitsplanning specifiek voor diensten. Lay-outplanning, heuristieken. Optimaliseren ophaaldiensten.
Wachtlijnen en wachtlijnreductie. Beheer dienstennetwerk, locatieproblemen. Materiaalbeheer.
Werklastberekening in de dienstensector. Kostprijsberekening. Statistiek, SPC.
Beveiliging, veiligheid en kwaliteit : specifiek in productie.

7. Praktijktoepassingen (16u)
Bedrijfsbezoeken.
Casestudies.
 

Stage, projecten, werkplekleren

nvt
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Het getuigschrift “Logistiek Adviseur”, uitgereikt door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming (VLAO) SYNTRA Vlaanderen en erkend door de Vlaamse overheid.