Graduaat Logistiek Transport Mobiliteit (HBO5) (CVO HIK)

Opleiding

Graduaat Logistiek Transport Mobiliteit (HBO5)
-   Dagopleiding: 1,5 jaar (3 semesters)
-   Avondopleiding: 2 jaar (4 semesters)   
 

Aanbieder

CVO HIK (Hoger Instituut der Kempen)
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel 
info@hik.be
www.hik.be

 
De opleiding verloopt in samenwerking met Thomas More.

 

Graad van de opleiding

Hoger Onderwijs - Graduaat (Associate Degree)
 

Doelgroep

Voor wie?
Dagopleiding: afgestudeerden uit het secundair onderwijs die aan de slag willen in de logistiek.
Avondopleiding: werknemers die in hun huidige (toekomstige) functie te maken hebben met logistiek.
 
Is bepaalde voorkennis vereist? Zo ja, welke?
Neen
 
Zijn er instapvoorwaarden? Zo ja, welke?
Diploma secundair onderwijs
Indien geen diploma secundair onderwijs: 18 jaar + slagen in de toelatingsproef 
 

Inhoud van de opleiding

De opleiding bereidt je voor op een job in de logistieke sector (distributiecentra, transportbedrijven, …) en dit voor functies zoals: teamleider magazijn, dispatchmedewerker, logistiek medewerker, voorraadbeheerder, assistent productieplanner, assistent inkoper, … .
 
Je krijgt direct een stevige logistieke basis met daarnaast verschillende specifieke modules waarmee je de volledige distributieketen leert kennen. Zo leer je hoe goederen aangekocht worden, hoeveel er best opgeslagen worden, op welke manier deze goederen best opgeslagen en vervoerd worden, enz. In dit alles is de service naar de klant belangrijk, maar verlies je kosten zeker niet uit het oog. Logistieke modules in de opleiding: inkoopmanagement, voorraadbeheer, productiemanagement, magazijnmanagement, materials handling, distributiekanalen, fysieke distributie, transportmanagement, mobiliteitsmanagement, reverse logistics en logistieke informatiesystemen.
 
Daarnaast geven ook enkele algemene bedrijfskundige modules, zoals algemeen management, marketing, kwaliteitszorg en financieel management, je een bredere kijk op de gehele onderneming.
 
De opleiding sluit je af met een praktische bedrijfsstage en/of projectwerk.
  

Hoofdcompetenties

Algemene logistieke skills: Je denkt en handelt klantgericht. Je werkt planmatig en denkt proactief, houdt rekening met mogelijke toekomstige gebeurtenissen. Je bent assertief, flexibel en kan ook presteren in een stressvolle situatie. Je bent een team player.
Logistieke bedrijfsprocessen: Je bent vertrouwd met de logistieke processen in een onderneming. Je ondersteunt mee de ontwikkeling van deze processen om ze optimaal af te stemmen op de markt.
Inkoop: Je voert het inkoopproces mee uit en werkt mee aan ontwikkeling en beheersing van bestaande en nieuwe inkoopprocessen.
Planning: Je stelt (werk-/project)planningen op om de logistieke processen efficiënt te laten verlopen.
Magazijn: Je geeft leiding aan magazijnoperaties en beheert mee het magazijn. Bij een magazijnontwerp kan je mee de lay-out ontwerpen en werkwijzen, installaties en hulpmiddelen selecteren.
Intern transport: Je kan leiding geven aan het interne transportproces en de benodigde transportmiddelen beheren.
Transport: Je werkt mee aan transportactiviteiten, selecteert de geschikte transportmodaliteit, plant ze in en onderhoudt contacten met de logistieke dienstverleners.
Logistiek advies: Je geeft advies over interne en externe bedrijfsonderdelen, voornamelijk op het terrein van de organisatie van de bedrijfskundige processen, financieel- economische beslissingen en fysieke systemen voor productie, opslag, transport en handling.
  

Stage, projecten, werkplekleren

Binnen verschillende modules wordt er praktisch aan de slag gegaan met de leerstof.
In de dagopleiding rond je je studie af met een lange (12 weken) praktijkstage.
In de avondopleiding is de afronding van je studie een groot projectwerk dat je meestal op je eigen werkplek zal uitvoeren.
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Diploma Gegradueerde in de Logistiek, transport en mobiliteit
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

Na het behalen van je graduaat Logistiek Transport Mobiliteit kan je via een verkort traject een bachelor Bedrijfsmanagement – Logistiek Management halen aan Thomas More.