Postgraduaat Logistiek Informatiesystemen (PXL)

Opleiding

Postgraduaat Logistieke Informatiesystemen (1 jaar, 1 avond per week)   
 

Aanbieder

PXL Departement Business
Elfde Liniestraat 26
3500 HASSELT
tel. 011 23 88 88 - fax 011 23 88 89
phl@phl.be - www.pxl.be
  

 

Graad van de opleiding

Naschoolse vorming, Postgraduaat 
 

Doelgroep

Mensen met een economische bachelor of gelijkwaardig door ervaring die zich willen specialiseren in logistieke informatiesystemen 
 

Hoofdcompetenties

- verwerven van kennis over en inzichten in business process reengineering van de logistieke keten;
- de eigen expertise kunnen plaatsen en inbrengen in het multidisciplinaire denken ;
- verwerven van vaardigheden om - vanuit de eigen expertise ism anderen een implementatie door te voeren van softwareondersteuning in een logistiek deeltraject.
- verwerven van vaardigheden om - vanuit de eigen expertise - ism anderen een volledige business process reëngineering van de logistieke keten door te voeren
 

Inhoud van de opleiding

In deze cursus wordt de link gelegd tussen de logistieke afdelingen/processen binnen een onderneming en de softwarepakketten die deze processen (kunnen) ondersteunen.
 
De cursus start met een verplichte module (module 1: bedrijfsprocesanalyse) die een korte inleiding in de supply chain geeft, een aantal analysetools om bedrijfsprocessen en datastromen in kaart te brengen introduceert om ze vervolgens te optimaliseren en te informatiseren.
 
Vervolgens gaan vijf modules, die afzonderlijk gevolgd kunnen worden, dieper in op de informatisering van vijf bedrijfsprocessen: aankoop, verkoop, voorraadbeheer, transportmanagement en materials resource planning (productie). Elke module behandelt de voordelen van softwarematige ondersteuning voor het bedrijfsproces en illustreert dit uitvoerig aan de hand van praktijkcases. Elke module geeft inzicht in de specifieke expertise nodig voor het bedrijfsproces, maar leert tegelijkertijd ook de interactie en aanvulling met de andere processen alsook de meerwaarde van multidisciplinair werken waarderen. Tijdens deze modules worden 2 veelgebruikte softwarepakketten bekeken:
SAP All-in-One en Microsoft Dynamics Navision.

Afsluitend legt het disciplineoverschrijdende integratieproject de link tussen de verschillende deeltrajecten om zo te komen tot een algemene ‘business process reengineering’. Tijdens de geïntegreerde proef moet de cursist de twee softwarepakketten uitgebreid testen en de voor- en nadelen van elk softwarepakket onderzoeken aan de hand van een casestudie. Tenslotte moet de student verantwoorden of één softwarepakket geschikter is voor de case en waarom. 

Stage, projecten, werkplekleren

Projectwerking in de laatste module van de opleiding 
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Getuigschrift 'Postgraduaat Logistieke Informatiesystemen' 
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

/