Vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg (Syntra Limburg)

Opleiding

Vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg i.s.m. ITLB (1 jaar, zatervoormiddag en -namiddag)
 

Aanbieder

Syntra Limburg campus Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 40 - 3500 Hasselt
www.syntra-limburg.be
 

Graad van de opleiding

Weekendonderwijs voor volwassenen (1 jaar, op zaterdagvoormiddag en -namiddag)  
 

Doelgroep

Meerderjarigen die een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg willen oprichten of overnemen
 

Hoofdcompetenties

Voldoen aan de 4 voorwaarden voor het behalen van een vervoersvergunning:

1. een bedrijfszetel in België hebben
 
2. de voorwaarde inzake vakbekwaamheid: ten minste één natuurlijk persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid geldig voor het internationaal goederenvervoer over de weg
 
3. de voorwaarde inzake betrouwbaarheid: de natuurlijke perso(o)n(en) belast met de leiding van de vervoerwerkzaamheden mag (mogen) geen ernstige strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen of geen beroepsverbod zijn opgelegd tot het uitoefenen van een koopmansbedrijf. Dit wordt aangetoond met een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, model 1
 
4. de voorwaarde inzake financiële draagkracht: een onderneming voldoet aan deze voorwaarde, wanneer zij aantoont een hoofdelijke borgtocht te hebben gesteld waarvan het bedrag afhankelijk is van het aantal motorvoertuigen waarvoor een kopie van de vergunning nationaal vervoer of van de vergunning communautair vervoer werd gevraagd. Dit wordt aangetoond door een attest van een kredietinstelling of verzekeringsonderneming.
 

Inhoud van de opleiding

1. Elementaire kennis van het burgerlijk recht
2. Elementaire kennis van het handelsrecht
3. Elementaire kennis van het sociaal recht
4. Elementaire kennis van het belastingrecht
5. Commercieel en financieel beheer van de onderneming
6. Uitoefening van het beroep
7. Technische normen en exploitatie
8. Veiligheid op de weg
 

Stage, projecten, werkplekleren

nvt
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Het getuigschrift van vakbekwaamheid geldig voor het internationaal goederenvervoer over de weg afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer