Nieuws

Speerpuntsectoren

Selectieve keuze voor 'groeisectoren' in Limburg

Naast het algemeen economisch beleid gericht op de ontwikkeling van de Limburgse economie, is het aangewezen bijzondere maatregelen te nemen die gericht zijn op de ontwikkeling of ondersteuning van sectoren die een belangrijke rol (kunnen) vervullen in het Limburgs economisch weefsel.
POM Limburg ondersteunt de ontwikkeling van deze zogenaamde 'speerpuntsectoren'. Het zijn sectoren waarin de regio een zekere specialisatie heeft, met groeipotentieel. Zij bepalen aldus mede het gezicht van de regio.
In het kader van een clusterbeleid worden initiatieven opgezet en speciale inspanningen geleverd om de ontwikkeling van deze speerpuntsectoren te ondersteunen.

LogistiekLogistiek
POM Limburg staat, ten behoeve van het Logistiek Platform Limburg, in voor de coördinatie van de realisatie van het doorbraakscenario dat werd uitgetekend in de studie Logistieke Poort Limburg. Hiertoe heeft POM een logistiek manager en een stafmedewerker logistiek in dienst. De objectieven van de werking van het Logistiek Platform Limburg worden gerealiseerd via zes werkgroepen.
Meer info

Life SciencesLife Sciences
De beleidsvisie inzake de uitbouw van de sector van de life sciences in Limburg is gebaseerd op het Life Science Plan van prof. Stinissen van de UHasselt. Het plan heeft tot doel het uitbouwen van het kennisaanbod inzake levenswetenschappen enerzijds en het realiseren van spin-offs en het aantrekken van nieuwe bedrijven in deze groeisector anderzijds. De POM participeert actief aan de realisatie van dit plan. Naast deelname aan het overkoepelend platform LifeTechLimburg.be is POM Limburg ook actief betrokken bioj de oprichting van een Life Sciences Development Campus.
Meer info

Research Campus HasseltZakelijke dienstverlening en ICT
POM Limburg ondersteunt projecten met als doel om hoogwaardige zakelijke dienstverlening aan te trekken naar middelgrote steden. Belangrijke troeven van Limburg voor het aantrekken van zakelijke dienstverlening zijn o.a. de snelle bereikbaarheid (geen files), lagere investeringskosten, groot kennispotentieel en een dynamische, jonge provincie. Via diverse projecten worden deze troeven kenbaar gemaakt aan de doelgroepbedrijven uit binnen- en buitenland.
Meer info

BouwBouwsector en bouwmaterialen
De bouwnijverheid en de vervaardiging van bouwmaterialen zijn zeer belangrijke sectoren in de Limburgse economie. Ze hebben een relatief groter gewicht in de Limburgse economie dan in de Vlaamse. Limburg beschikt met het Centrum Duurzaam Bouwen over een belangrijk kenniscentrum in de bouw, dat ondersteuning geniet van het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor de Bouwnijverheid.
Meer info

ziekenhuisbedZorgeconomie
De zorgsector is één van snelst groeiende sectoren in België en zeker in Limburg.
Voor de ondersteuning van de ziekenhuizen, rusthuizen en thuiszorgorganisaties, heeft POM-ERSV Limburg een coördinerende taak opgenomen. Via een neutraal platform willen we een forum bieden aan het onderwijs, de zorgorganisaties en de bedrijven om samen acties uit te werken en de trajecten op elkaar af te stemmen. De doelstelling is om op diverse domeinen (arbeidsmarkt, innovatie, ruimtelijke spreiding, cijfermateriaal,...) de organisaties in de sector te ondersteunen opdat een kwalitatieve en voldoende zorg voor elke Limburger kan worden verwezenlijkt nu en naar de toekomst toe.
Meer info

Cleantech
Het concept “cleantech” kan omschreven worden als een diverse selectie van producten, diensten en processen die gebruik maken van technologieën die het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de milieu-impact minimaliseren. Cleantech is een sector die wereldwijd sterk groeit en aan strategisch belang wint. Limburg als groene provincie, met daarenboven een schat aan ondergrondse energiebronnen, wenst maximaal in te zetten op ‘clean technology’ en deze sector te lanceren als nieuwe speerpuntsector in de regio.
Meer info

FruitFruit en voeding
De Limburgse landbouw wordt vooral gekenmerkt door een zeer belangrijke fruitsector. ¾ van de Belgische fruitproductie situeert zich in het Limburgse fruitteeltgebied. De sector staat in Limburg voor ruim 4.000 directe arbeidsplaatsen, en daarbuiten nog eens ca. 1.000 arbeidsplaatsen in aanverwante activiteiten. Verschillende grote veilingen, een proefcentrum voor de fruitteelt en diverse multinationale voedingsbedrijven zijn gelegen in Limburg.
Meer info

ToerismeToerisme
Het toerisme is in Limburg in de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke economische sector. Zowat 15.000 Limburgers verdienen hun brood met toerisme.
De tewerkstelling steeg de laatste jaren met meer dan 25%; dit is dubbel zo veel als de gemiddelde stijging in Vlaanderen. De toeristische omzet steeg in Limburg over de laatste 5 jaar met 17%, tot ca. 560 miljoen €. De groene natuur, het fietsroutenetwerk, Plopsaland Hasselt, circuit Zolder, verscheidene musea en diverse evenementen zijn maar enkele van de toeristische uithangborden van Limburg. Meer info