Nieuws

Life Sciences onderzoek

Het Biomedisch Onderzoeksinstituut is een multidisciplinair onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt (UHasselt) waar fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de levenswetenschappen in nauwe samenhang worden beoefend. Naast het life sciences onderzoek in BIOMED zijn er ook onderzoeksactiviteiten in andere onderzoeksinstituten van de UHasselt in het domein van de life sciences; namelijk het Instituut voor Materiaalonderzoek, het Centrum voor Milieukunde en het Centrum voor Statistiek.

Voor de uitvoering van het life sciences onderzoek werkt de UHasselt nauw samen met de Universiteit Maastricht en het Academisch ziekenhuis Maastricht (AZM), in het kader van de transnationale universiteit Limburg.

Binnen de Associatie UHasselt streven de universiteit en de hogescholen naar maximale samenwerking. Zo heeft de opleiding kinesitherapie van de Provinciale Hogeschool Limburg haar onderzoeksfocus laten aansluiten bij de speerpunten van BIOMED. Ook buiten de associatiegrenzen is er plaats voor innovatie. Zo werd groen licht gegeven voor de bouw van een gezamenlijk technologiecentrum dat onderzoekers zal huisvesten van de ingenieursopleidingen van de XIOS hogeschool en de Katholieke Hogeschool Limburg. Binnen de hogescholen XIOS en KHLim worden ook onderzoeksactiviteiten ontwikkeld die aansluiting vinden bij de life sciences.

De Universiteit Hasselt (en de Limburgse Hogescholen) hebben ook diverse samenwerkingsverbanden met de Limburgse Ziekenhuizen in het domein van de biomedische research. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking tussen Censtat en het Ziekenhuis Oost-Limburg in het domein van de biostatistiek, samenwerking tussen BIOMED en het Jessa Ziekenhuis Hasselt in het stamcelonderzoek. Ook PHL en KHLim hebben een goede samenwerking met diverse Limburgse ziekenhuizen in het domein van de gezondheidszorg. De twee grote Limburgse ziekenhuizen hebben ook diverse eigen onderzoeksprojecten in het domein van de life sciences en de gezondheidszorg ontwikkeld.