Opleidingen Portilog

Opleiding

- Scheepvaart, expeditie, logistiek en douane
- Bedrijfsopleiding
- Vervolgopleidingen LOGOS (PC 226)
- Praktijkgerichte opleidingen
- Seminaries

Alle info vindt u op de website www.portilog.be   
 

Aanbieder

Portilog vzw
Brouwersvliet 33/8 - 2000 Antwerpen
www.portilog.be - info@portilog.be
 

Graad van de opleiding

Volwassenenonderwijs (dag- en avondopleidingen)  
 

Doelgroep

Medewerkers uit havengebonden en logistieke bedrijven. De cursussen staan open voor iedereen: werknemers uit andere sectoren, privépersonen, studenten en werkzoekenden die interesse hebben in de maritieme en logistieke sector.
 

Hoofdcompetenties

Competentieprofielen SERV 
 

Inhoud van de opleiding

Alle informatie over de verschillende opleidingen kan u terugvinden op de website www.portilog.be
 

Stage, projecten, werkplekleren


 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

De modulaire opbouw biedt u de mogelijkheid om de volgende getuigschriften en/of diploma’s te behalen:
 
Getuigschrift (per module)
Elke module wordt afgerond met een examen. U bent vrij om hieraan deel te nemen. Op basis van een geslaagd examen (min. 60%) ontvangt u een getuigschrift.
 
Diploma Scheepvaart/Expeditie
U kunt het diploma Scheepvaart/Expeditie behalen indien u binnen een periode van maximum 5 opleidingsjaren (een opleidingsjaar start in september en eindigt in juni van het jaar dat erop volgt bijv. van september 2009 t/m juni 2010) de volgende modules succesvol (min. 60%) afrondt:
alle basismodules, de module Douane en accijnzen - 1: De douanewetgeving van de Europese Gemeenschap en minimum 2 specialisatiemodules die NIET tot hetzelfde vakgebied behoren. Enkel modules die worden afgesloten met een examen komen in aanmerking.
 
Getuigschrift Assistent Douane en Accijnzen (Hulpdeclarant)
Het getuigschrift Assistent Douane en Accijnzen (Hulpdeclarant) behaalt u indien u indien u in het cursusjaar 2012-2013 het nieuwe traject Assistent Douane en Accijnzen (Hulpdeclarant) volgt en u voor de examens van de vier modules slaagt.
 
Getuigschrift Expert Douane en Accijnzen (Hoofddeclarant)
Het getuigschrift Expert Douane en Accijnzen (Hoofddeclarant) behaalt u:
- indien u de vorige cursusjaren met succes de modules Expert Douane en Accijnzen 1 tot en met 4 volgde en in het cursusjaar 2012-2013 slaagt voor de modules Expert Douane en Accijnzen 5 tot en met 9, of
- indien u in het cursusjaar 2012-2013 de vier modules van het nieuwe traject Expert Douane en Accijnzen (Hoofddeclarant) volgt en u voor alle examens van deze modules slaagt.
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

Nieuw: opleidingsaanbod te Gent
In samenwerking met VeGHO worden meerdere opleidingen voortaan ook in Gent aangeboden. Check de website (www.portilog.be) voor de juiste details. Inschrijvingen verlopen via het webportaal van Portilog.
 
Bedrijfsopleidingen
Wenst u voor een groep medewerkers een opleiding uit ons open aanbod die precies bij uw bedrijf past? Dan kiest u het best voor een bedrijfsopleiding. U bepaalt zelf de duur, de plaats en het tijdstip. Buiten het open aanbod werden een aantal opleidingen zoals Incoterms, Documentair Krediet en Bill of Lading als ‘in house’ opleiding ontwikkeld. Ook taaltrainingen zoals functioneel taalgebruik Frans, Engels en Duits kunnen we als bedrijfsopleiding aanbieden. Contacteer het Portilog-secretariaat via info@portilog.be voor meer info.