Teamleader / Supervisor (Manpower)

Opleiding

Teamleader / Supervisor  
 

Aanbieder

Manpower Logistics Academy
(partnership tussen Manpower Belgium NV , Louizalaan 523, 1050 Brussel en @theyts bvba, Industriezone Ravenshout, Essenschotstraat 60/30, 3980 Tessenderlo)
www.manpower.be
 

Graad van de opleiding

Naschoolse vorming, beroepsopleiding
 

Doelgroep

Volwassenen: werkenden en werkzoekenden 
 

Hoofdcompetenties

De cursist verwerft kennis van en inzichten in operationeel / logistiek management, leiding geven en delegeren, communiceren, luisteren en vraagstellingstechnieken, motiveren en evalueren en een basiskennis van kostenbeheer.
 

Inhoud van de opleiding

Module 1: Algemeen en logistiek management (A. De Ryck, 8u)
- Inleiding management en bedrijfsorganisatie: organisaties en belanghebbenden, management, structurering en taakverdeling, soorten relaties, macht en bronnen van macht, delegeren.
- Logistiek management: magazijnen, structuur, zones, locaties, magazijnprocessen,
warehousemanagement en ERP, nieuwe technologieën: automatische identificatie en data collectie (AIDC), radiofrequentie identificatietechnologie (RFID), …
 
Module 2: Communicatie (J. Jansen, 8u)
- Communicatie: wat, waarom en hoe, daadkrachtig communiceren, interne
communicatie
- Spreken voor een groep
- Luistervaardigheid en vraagstellingstechnieken
- Evalueren en rapporteren, slecht/goed nieuws brengen
- Vergadertechnieken
 
Module 3: Leiderschap en teambuilding (A. Ruga, 8u)
- Effectief leiderschap, leiderschapsstijlen, leiderschapsvaardigheden verbeteren, leercurve en -stijl (Kolb), faciliteren
- Teambuilding
- Controle over een team: discipline en beloning, opleidingsbehoefte in een team,
weerstand bij verandering
- Motiveren van een team, demotivatie herkennen
- Timemanagement en delegeren
 
Module 4: Opleiding hiërarchische lijn in de logistiek (K. Terryn, 8u)
- Wet Welzijn en Arab: rechten, plichten en verantwoordelijkheden werkgever,
werknemer, hiërarchische lijn en preventieadviseur
- Algemene principes van het dynamische risicobeheerssysteem: JAP, risico-inventarisatie en -evaluatie, hiërarchie van de preventiemaatregelen, Deming
- Hoe omgaan met ongewenste gebeurtenissen (risicoanalyse,
ongevalsanalyse, foutenboom, visgraatdiagram, ijsbergtheorie …)
- Werken met derden (jobstudenten en interimmedewerkers)
- Specifieke communicatie over veiligheid: melden van (bijna)-ongevallen,
opmaken van werkinstructies, het geven van toolboxmeetings …
- Specifieke veiligheidseisen “magazijnen en intern transport”
 
Module 5: Budget- en kostenbeheer (M. Boonaert, 8u)
- Inleiding budgettering: voorraadbudgetten en/of productiebudgetten
opstellen, constante voorraad/productie, veiligheidsvoorraad, optimale
bestelhoeveelheid (EOQ), oefeningen
- Inleiding kostenbeleid en -beheer: vaste, variabele, directe, indirecte kosten, stuklijsten (BOM’s) en routes, oefeningen 
 

Stage, projecten, werkplekleren


 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Attest / Certificaat van deelname opleiding
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

/