Nieuws

Transitie naar gespecialiseerde logistiek

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil samen met POM Limburg en het Logistiek Platform Limburg (LPL) Limburgse bedrijven ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe concepten en bedrijfsmodellen voor e-commerce en e-logistics. Tegelijkertijd wordt ook ingezet op een brede sensibilisering rond e-commerce en e-logistics bij Limburgse bedrijven.
 
E-commerce is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en alles wijst erop dat online handel in de toekomst nog zal toenemen (naar schatting met circa 15% per jaar). Er is dus nog heel wat potentieel op vlak van omzet, tewerkstelling en toegevoegde waarde waar onze Limburgse bedrijven op in kunnen spelen.
  
Met dit project brengen VOKA – KvK Limburg en POM Limburg/Logistiek Platform Limburg geïnteresseerde bedrijven samen om hen te ondersteunen bij het uitwerken van collectieve innovatieve concepten rond e-commerce en e-logistics die een significante kostenbesparing kunnen betekenen.
  
In een eerste fase screenen we 50 bedrijven zeer grondigop hun potentieel voor samenwerking op het vlak van e-logistics. Dit kunnen zowel bedrijven zijn die al actief zijn in e-commerce, als bedrijven die hun eerste stappen nog moeten zetten. Uit deze groep van 50 worden er vervolgens 15 tot 20 weerhouden om deel te nemen aan de tweede fase: de concepttafels.
  
Het is de bedoeling om 2 concepttafels op te richten (lokaal/internationaal) waarin over een periode van 2 jaar zal samengewerkt worden aan vernieuwende collectieve concepten. Vanuit het project voorzien we de praktische, maar ook strategisch-inhoudelijke begeleiding. Op het einde van deze periode moeten bedrijven klaar zijn om deze concepten ook effectief te implementeren, via doorgedrevenen horizontale samenwerking.
  
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van zowel de provincie Limburg, van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling als met Hermes-cofinanciering.