Goederenbehandelaar - Magazijnmedewerker (KTA2 Villers)

Opleiding

Goederenbehandelaar - Magazijnmedewerker   
 

Aanbieder

Centrum Deeltijds Onderwijs KTA2 Villers Hasselt
Vildersstraat 3 - 3500 Hasselt
Tel. 011/87 36 83
www.kta2hasselt.be
 

Graad van de opleiding

Deeltijds beroepssecundair onderwijs  
 

Doelgroep

Deeltijds leerplichtigen 
 

Hoofdcompetenties

Basisbegrippen van logistiek praktisch toepassen, praktische kennis van gangbare toeleveringssystemen, basisfuncties i.v.m. magazijnwerk uitvoeren, voorraadinventarisaties helpen uitvoeren, interne transport en handelingssystemen bedienen, praktische kennis van bedrijfsorganisatie.
 

Inhoud van de opleiding

Jongeren komen 2 dagen/week naar school en hebben 3 dagen/week werkplekleren (opleiding op de werkvloer).
 

Stage, projecten, werkplekleren

Werkplekleren
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Certificaat goederenbehandelaar-magazijnmedewerker 
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

Vervolgopleidingen, vervolmakingscursussen via VDAB en/of andere opleidingssystemen.