Internationaal Transport en Goederenverzending (Provinciale Handelsschool Hasselt)

Opleiding

Internationaal Transport en Goederenverzending   
 

Aanbieder

Provinciale Handelsschool Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 1 - 3500 Hasselt
http://handelsschoolhasselt.be/
 

Graad van de opleiding

Secundair-na-Secundair (Se-n-Se) - 1 jaar  
 

Doelgroep

Studenten 
 

Hoofdcompetenties

Algemene doelstelling voor de studierichting:
- een loopbaan in de logistieke sector kunnen starten
- de administratieve taken binnen de logistieke sector kunnen vervullen
- de structuur van de sector kunnen bespreken
- de verschillende stappen van de afwikkeling van een internationaal transport beheersen
- de specifieke ICT-toepassingen kunnen uitvoeren
 
Vakdoelstellingen voor het vak EXPEDITIE:
- de afhandeling van een transportdossier kunnen uitvoeren
- de nodige informatie kunnen opzoeken en toepassen
 
Vakdoelstellingen voor het vak RECHT:
- een duurzame kern aan juridische woordenschat verwerven
- zich een passieve kennis van de voornaamste rechtsprincipes binnen de transportgerichte wetgeving aanmeten
- ervaringsgevormde specialisten kunnen begrijpen en hen de nodige informatie kunnen aanreiken
- de invloed van internationale verdragen en de Europese richtlijnen kunnen inschatten
- de wetgeving in een ruimer algemeen economisch kader situeren
- de aansprakelijkheid voor elk type van vervoer kunnen onderscheiden en toelichten
- plaatselijke gebruiken kunnen onderscheiden
 
Vakdoelstellingen voor het vak INTTERNATIONALE ECONOMIE EN TRANSPORTECONOMIE:
- inzicht verwerven in de internationaal-economische realiteit in de wereld, in de EU en in België
- basiskennis en inzicht verwerven in de economische krachten die bij deze realiteit een rol spelen
- economische theorieën in een internationaal kader kunnen onderscheiden
- het verband tussen transport, socio-economische- en ecologische activiteiten kunnen situeren
- de infrastructuur en de vervoermiddelen in het kader van de vervoerprestaties en de vervoermarkten kunnen bespreken
- oog hebben voor het financiële luik
- het mechanisme van de kostprijs, de prijsvorming en de kostendekking kunnen verklaren en toepassen in een administratieve afwikkeling van een transport
- de technologische ontwikkeling in de transportwereld kunnen opvolgen en verklaren
 

Stage, projecten, werkplekleren

6 weken stage (2 weken tijdens het 1ste trimester, 4 weken tijdens het tweede trimester). Vele bedrijfsbezoeken, gastsprekers, logistieke tweedaagse in Antwerpen,…)
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Certificaat Se-n-Se TSO 
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

Bachelor logistiek (hogeschool) of Graduaat logistiek (volwassenenonderwijs)