Specialisatiejaar logistiek (Sint-Augustinusinstituut Bree)

Opleiding

Specialisatiejaar logistiek   
 

Aanbieder

Sint-Augustinusinstituut
Sint-Jacobsstraat 12 - 3960 Bree
www.augustinus-bree.be - info@augustinus-bree.be
 

Graad van de opleiding

Secundair Onderwijs, 7e specialisatiejaar BSO  
 

Doelgroep

Studenten, na het tweede leerjaar van de derde graad BSO of na het behalen van het diploma secundair onderwijs 
 

Hoofdcompetenties

4 competenties:
- De werkzaamheden in het magazijn organiseren
- Goederen ontvangen en opslagklaar maken
- Goederen verzamelen, verzendklaar maken en opsturen
- Leidinggeven, motiveren van een team, conflicthantering
 

Inhoud van de opleiding

Kennis - vaardigheden
° Voorraadbeheer, magazijnlay-out, opslagmethodieken, bestuurder interne transportmiddelen
° Veiligheid - VCA, bluscursus, extern transport, ADR
° Leiderschapsstijlen herkennen, een team motiveren, conflicten oplossen
 
Vaardigheden op de werkvloer (4 O's):
° Lossen van vrachtwagen
° Ontvangen en controleren van de lading
° Opslagklaar maken van de goederen
° Opslaan van de goederen
° Gebruik maken van het WMS
° Verzamelen van goederen
° Interne routing uitstippelen
° Verpakken en controleren van goederen
° Vrachtwagen laden
 
Ondersteunende vaardigheden
° Veiligheidsrichtlijnen naleven
° Werkplek en toestel werkklaar en netjes houden
° Rapporteren over goederenstroom en voorraadbeheer
° Rapporteren over knelpunten
° Hef- en tiltechnieken
 
Attitudes
° Motivatie
° Discipline
° Kwaliteitszorg en nauwkeurigheid 
 

Stage, projecten, werkplekleren

4 x 2 weken blokstage in een schooljaar
2 weken opleiding bestuurder interne transportmiddelen
2 x 4 uren per week workshops
1 dag per week werkplekleren
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Diploma secundair onderwijs, VCA-attest, brevet bestuurder interne transportmiddelen, EHBO-brevet 
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

Teamleader