Nieuws

China Desk

De Limburg China Desk van POM Limburg is het aanspreekpunt voor Limburgse bedrijven die hun economische activiteiten willen uitbreiden naar China. Daarnaast is de China Desk een contactpunt voor Chinese bedrijven die zich willen vestigen in Limburg of die plannen hebben om hun activiteiten uit te breiden naar Europa.

Uitbouw van een China-infopunt

De Limburg China Desk staat in voor informatieverlening over China in het algemeen en de Chinese economie in het bijzonder. Waar nodig wordt doorverwezen naar andere organisaties of worden de juiste netwerkcontacten gelegd.

Organisatiepunt voor ontvangst Chinese delegaties in Limburg

Het ontvangen van Chinese delegaties veronderstelt kennis en inzicht in de cultuur en belangstellingssfeer van deze groepen. De Limburg China Desk heeft de expertise in huis om organisaties te adviseren of te ondersteunen in de wijze van het organiseren van ontvangsten van Chinese delegaties. Dit houdt in dat de medewerkster van de Limburg China Desk betrokken kan worden in de samenstelling van het programma en indien gewenst aanwezig is als begeleidster van deze delegaties, als tolk functioneert,…
Waar nodig ondersteunen de medewerkers van de POM deze ontvangsten door het verzorgen van presentaties over de werking van de POM, de economische regioprofilering,…

Uitbouw van een netwerk van partners die contacten onderhouden met China

Om resultaatgericht te kunnen werken is het noodzakelijk om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de werking van organisaties, bedrijven,… die reeds contacten onderhouden met instanties in China.
Momenteel fungeert de Limburg China Desk voor Chinese ondernemers al als contactpunt voor doorverwijzing naar de juiste personen en organisaties i.v.m. vestigingsadvies en -ondersteuning.
De Limburg China Desk heeft reeds een uitgebreide databank opgebouwd die Belgische organisaties bevat die reeds samenwerken met China. Ook een lijst van Belgische bedrijven die een vestiging of zusterbedrijf hebben in China werd reeds opgemaakt.

Organisatie van events en seminaries

Via de organisatie van evenementen en seminaries worden Limburgse ondernemers geïnformeerd over de Chinese economie en de opportuniteiten voor specifieke sectoren. Daarnaast wil de Limburg China Desk ook een spil zijn voor contacten en ervaringsuitwisseling met Limburgse bedrijven die al gevestigd zijn in China.

Contact

Limburg China Desk
Mevr. Yu Chen
Tel. +32 487 29 69 28
yu.chen@locateinlimburg.com  


Folder China Desk