Nieuws

Dienst Arbeidsmarktbeleid

POM-ERSV Limburg onderneemt diverse acties die gericht zijn op het verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Speciale aandacht wordt geschonken aan de tewerkstelling van personen uit de kansengroepen (bv. laaggeschoolden, jongeren, allochtonen, personen met een arbeidsbeperking, 50-plussers,…).
 
De dienst Arbeidsmarktbeleid van POM-ERSV Limburg deelt haar werking op in drie domeinen die onderling en met de andere diensten dwarsverbanden hebben: reguliere economie, sociale economie en diversiteitsbeleid. De taken van de dienst zijn gericht op beleidsadvies, de ontwikkeling van projecten en acties, het informeren van partners en het organiseren van overleg. Het bepalen van de arbeidsmarktacties komt tot stand binnen een samenwerking en actieve betrokkenheid van de lokale besturen, Limburgse sociale partners, VDAB, Limburgse arbeidsmarktorganisaties en de provincie Limburg.
 
Meer info
 
Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
POM-ERSV Limburg stimuleert een diversiteitsgericht personeelsbeleid bij werk-gevers, met als doel een optimale inschakeling van mensen met diverse talenten op de arbeidsmarkt. POM-ERSV Limburg begeleidt werkgevers in de provincie bij de opmaak van loopbaan- en diversiteitsplannen. Daaraan gekoppeld organiseert POM-ERSV Limburg uiteenlopende opleidingen m.b.t. duurzaam personeelsbeleid.
 
Meer info
  
 

Contact

ERSV Limburg Dienst Arbeidsmarktbeleid
Chantal Swerts - Stafmedewerker sociale economie / Coördinator SERR
Ann Geukens - Projectontwikkelaar Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
Jean-Pierre Boons - Projectontwikkelaar Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
Hanne Geusens - Projectontwikkelaar Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
Jan huysman - Projectontwikkelaar Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
Birgit Lachmann - Projectontwikkelaar Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
T 011 300 100
info@ersvlimburg.be