Nieuws

Dienst Ruimtelijke Economie

Ruimtelijke planning en ontwikkeling van bedrijventerreinen
POM-ERSV Limburg is binnen de provincie verantwoordelijk voor de creatie van voldoende en kwalitatief hoogstaande ruimte om te ondernemen. Ruimtelijke planning en de effectieve ontwikkeling van bedrijventerreinen vormen daarvoor de basis. Lokale besturen en andere terreineigenaars kunnen bij POM-ERSV Limburg terecht voor advies en participatie inzake de ontwikkeling van bedrijventerreinen op hun grondgebied (bv. haalbaarheidsstudies, onteigeningen, subsidies, onderhandelingen,…).
  
Meer info
 
Optimale benutting en opwaardering van bedrijventerreinen
Naast de creatie van nieuwe ruimte voor bedrijven, is POM-ERSV Limburg ook actief in de optimale benutting van bestaande bedrijventerreinen. Via de activeringsteams van POM-ERSV Limburg worden initiatieven genomen om onbenutte bedrijfspercelen opnieuw op de markt te brengen. Voor de opwaardering van verouderde of vervuilde bedrijventerreinen worden acties uitgewerkt die de terreinen een modern en duurzaam karakter bieden.
  
Meer info
 
Duurzame en eco-efficiënte bedrijventerreinen
Eco-efficiëntie staat centraal in de plannen voor de creatie van nieuwe of de herinrichting van bestaande bedrijventerreinen. Voorts voert POM-ERSV Limburg gerichte projecten uit die het energiegebruik op Limburgse bedrijventerreinen optimaliseren naar verbruik en milieuvriendelijkheid. Met de realisatie van duurzame, eco-efficiënte bedrijventerreinen in Limburg wil POM-ERSV Limburg een hoogwaardige omgeving creëren voor ondernemers en werknemers en tegelijkertijd deze activiteitenzones in harmonie laten functioneren met de omgeving, met respect voor het leefmilieu en voor het welzijn van de huidige en toekomstige generaties.
  
Meer info
  
 

Contact

POM Limburg Dienst Ruimtelijke Economie
 
Inan Asliyuce - stafmedewerker
011 300 132
inan.asliyuce@pomlimburg.be
 
Stijn Vercampt - stafmedewerker
011 300 139
stijn.vercampt@pomlimburg.be
 
Tim Vanduren - stafmedewerker
011 300 133
tim.vanduren@pomlimburg.be