Nieuws

Kwalitatieve bedrijventerreinen

De Limburgse bedrijventerreinen zijn met de hulp van POM Limburg ontwikkeld tot terreinen van de hoogste kwaliteit. POM Limburg schenkt hierbij veel aandacht aan ontsluiting, uitrusting, duurzame ontwikkeling, collectieve voorzieningen...

Ruimtelijke en visuele kwaliteit

De omgevingskwaliteit en de architectuur van bedrijfsgebouwen dragen bij aan de waardering van het terrein. Bij de ontwikkeling van nieuwe of herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, schenkt POM Limburg bijzondere aandacht het visuele karakter van de bedrijventerreinen via groenaanleg, bufferzones, uniforme bewegwijzering,...

Landscaping

Uniforme bewegwijzering

Bedrijfsarchitectuur

Bedrijventerreinmanagement

ConsortiumbewakingEen manier om de bedrijfsomgeving te optimaliseren en om faciliteiten aan te bieden is bedrijventerreinmanagement. Hierbij worden samenwerkingen opgezet tussen bedrijven op een bedrijventerrein onderling en met het gemeentebestuur.

POM Limburg ondersteunt terreinbeheerders en ondernemersclubs bij initiatieven van bedrijventerreinmanagement.
Een goed voorbeeld is de consortiumbewaking die werd ingevoerd op het bedrijventerrein Ravenshout (Tessenderlo-Ham-Beringen).

Betere benutting

POM Limburg werkt mee aan de optimale benutting van het potentieel aan beschikbare terreinen die niet spontaan op de markt gebracht worden (bv. strategische reserve van bedrijven). Met steun van de Vlaamse overheid voert POM Limburg het project 'Activeringsteams onbenutte bedrijventerreinen' uit. In samenwerking met gemeentebesturen, LRM en met private partners coördineert POM Limburg de onderhandelingen en overdracht inzake leegstaande bedrijfspercelen in Limburg. 

Revitalisering

Ravenshout bewegwijzeringDoor verdichting, renovatie, het verbeteren van de aanwezige infrastructuur of het aanbrengen van specifieke (groene of publieke) accenten, kan een verouderd terrein opnieuw een groeipool worden voor bedrijven en werkgelegenheid. POM Limburg ondersteunt lokale besturen en terreinbeheerders om dergelijke revitaliseringstrajecten op te starten.