Nieuws

Life Sciences

Wat is Life Sciences?

Life sciences wordt gedefinieerd als een dynamisch en multidisciplinair wetenschaps- en technologiegebied om vormen van biologisch leven (mens, dier, plant, micro-organismen) te analyseren. Dit bevat een voortdurend vernieuwende gereedschapskist van technieken en processen. Deze kennis wordt toegepast voor de ontwikkeling van betere producten en productieprocessen ter bevordering van gezondheid, alsook ter verbetering van de diagnose, preventie en behandeling van ziekten.

Life Sciences in Vlaanderen

Life sciences staat hoog op de agenda in Vlaanderen. Levenswetenschappen behoort tot de zes topsectoren waarrond de kenniseconomie in Vlaanderen moet uitgebouwd worden volgens een recent rapport van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. Ook in het plan 'Vlaanderen in Actie' van de Vlaamse regering krijgt dit thema bijzondere aandacht. Minister Moerman organiseerde een rondetafelconferentie over de life sciences - waaraan BIOMED deelnam - om nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Download hier de brochure "The Life Sciences Industry in Flanders" van Flanders Investment & Trade (FIT).

LifeTechLimburg.be

De sector van de levenswetenschappen neemt een hoge vlucht in Vlaanderen. Ook Limburg wil deze sector verder uitbouwen en versterken binnen de provincie. Daarom werd begin 2008 LifeTechLimburg.be opgericht: de one-stop-shop voor life sciences ontwikkelingen in Belgisch Limburg. LifeTechLimburg.be werd in het leven geroepen om de life sciences sector uit te bouwen en te promoten met als doel bestaande bedrijven te versterken en nieuwe bedrijven te creëren of aan te trekken.

LifeTechLimburg.be speelt in op de noden van de life sciences sector en kan door haar unieke samenstelling steun aanbieden op het gebied van kennisoverdracht, infrastructuur (Life Sciences Development Campus), financiering en netwerking en dit zowel voor bedrijven als voor kennis- en zorginstellingen. LifeTechLimburg.be is samengesteld uit vertegenwoordigers van POM Limburg, Universiteit Hasselt, de Limburgse hogescholen, provincie Limburg, LRM, VLAO, Innovatiecentrum en Limburgse ziekenhuizen.

Life sciences in Limburg

Op het Limburgse niveau is de tijd rijp om te investeren in de ontwikkeling van deze beloftevolle sector. In het Limburgplan krijgt de bevordering van innovatie een prominente plaats. De UHasselt versterkt haar interfacedienst, de LRM wenst haar activiteiten in de levenswetenschappen versneld te onwikkelen, en BIOMED werkt nu samen met de techtransferdienst van het VIB waardoor belangrijke expertise beschikbaar komt inzake kennisvalorisatie en oprichting van spin-off bedrijven in de life sciences. Daarnaast beschikt Limburg over sterke troeven: er is een groot aanbod aan menselijk potentieel, onderwijs en opleidingen, wetenschappelijke expertise in de kennisinstellingen en de ziekenhuizen, onderzoek, ruimte voor ondernemingen, en een gunstige ligging in een sterke (Eu)regio. Bovendien zijn er al een tiental bedrijven actief in de life sciences sector in Limburg. De bouw van de Life Sciences Development Campus zal de aantrekkingskracht van Limburg voor Life Sciences bedrijven nog vergroten.
Voorbeelden van life sciences bedrijvigheid in Limburg.

Actieplan

Professor Piet Stinissen, directeur van het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) verbonden aan de UHasselt, schreef een actieplan voor de versterking en uitbouw van de life sciencessector in Limburg.

Dit concreet plan met vier actiepunten moet leiden tot de realisatie van nieuwe bedrijven in de biomedische life sciences, maar ook de versterking van bestaande bedrijven via clustervorming en innovatieversterking. Ook is het de ambitie om life sciencesbedrijven naar Limburg te halen. Voor de realisatie van het actieplan zal de UHasselt nauw samenwerken met het provinciebestuur en de POM Limburg, en met de Limburgse Reconversie Maatschappij. Dit initiatief zal een enorme stimulans betekenen voor de uitbouw van de life sciences sector in Limburg, en zal op die manier een belangrijke impact hebben op de versterking en diversificatie van het economisch weefsel in Limburg. De UHasselt geeft hierbij het goede voorbeeld en werkt al aan de oprichting van de eerste life sciences spin-offs in Diepenbeek.