Vacatures

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit. Ben jij een verkenner van nieuwe sociaaleconomische ideeën en ben je sterk in het uitwerken en implementeren van strategische projecten? Heb je een sterke affiniteit met Limburg en word je uitgedaagd door het socio-economisch potentieel van Limburg? Dan zit je goed bij POM Limburg. Want de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg heeft de ambitie om met jouw hulp een center of competence voor Limburg te worden.
 
Ter versterking van onze werking zijn we momenteel op zoek naar: 
 

Algemeen Directeur

Jouw functie: je geeft leiding en bewaart de eindcontrole van alle activiteiten van POM Limburg en hieraan verbonden organisaties (bv. ERSV, LIRES …). Je draagt bij aan de strategische inhoudelijke werking van POM Limburg om samen met partnerorganisaties en overheden het sociaaleconomisch weefsel in Limburg te versterken. Je bent verantwoordelijk voor:
• Het dagelijks beheer en het vormgeven van het beleid en de kerntaken van POM Limburg binnen het bestaande beleidskader en rekening houdend met reële behoeften en opportuniteiten vanuit het werkveld.
• Het aansturen, stimuleren en inspireren van de inhoudelijke werking binnen een dynamische matrixstructuur met wisselende leidersrollen.
• Het coördineren van het beleidsvoorbereidende en uitvoerende werk van de diensten.
• Het opstellen van strategische programma’s en de coördinatie van de ontwikkeling van community formatie binnen de sectoren en de transversale hefbomen waarop POM Limburg zich concentreert.
 
Jouw profiel: je hebt een universitair diploma (master) of gelijkgestelde ervaring. Je hebt minimaal zes jaar ervaring in een leidinggevende functie en in samenwerken met private, sociale en overheidsorganisaties. Je hebt affiniteit met sociaaleconomische uitdagingen en met regionaal economisch beleid in het algemeen en specifiek binnen ruimtelijke economie, sectorale ondersteuning en statistische informatieverwerking. Je hebt kennis van het Limburgs economisch weefsel en inzicht in de regionale strategische sociaaleconomische beleidsplanning. Je beschikt over sterke vaardigheden in management, leidinggeven, projectmanagement en communicatie. Met een ondernemende en innovatieve ingesteldheid kan je resultaats- en klantgericht werken. Je hebt kennis van verschillende talen en bent bereid tot avond- en weekendwerk.
 
Wij bieden je: een voltijdse functie aan een competitief salaris. De jaren relevante ervaring worden meegenomen in de berekening van de anciënniteit tot max. 20 jaar.
 
Interesse? Jouw gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid CV kan je uiterlijk tot 19 mei 2017 sturen naar POM Limburg, Dhr. Noël Slangen, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt of per e-mail aan noel.slangen@pomlimburg.be.

POM Limburg stimuleert gelijke kansen en diversiteit en werft aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

Downloads:
   -   Jobadvertentie 
   -   Vacantverklaring
  
  

Experten - Junior experten - Senior experten

Jouw functie: binnen een matrixstructuur met wisselende leidersrollen werk je vanuit jouw expertise en specialisaties gerichte strategische acties uit in samenwerking met sociaaleconomische partners ter versterking van het sociaaleconomisch weefsel in Limburg. Je beheerst één of meerdere van de volgende expertises:
· Kennis, ervaring of affiniteit met de sectoren logistiek, maakindustrie, zorgeconomie, agrofood, cleantech, energie, creatieve economie of bouw.
· Kennis, ervaring of affiniteit inzake ruimtelijke planning, community formation, logistiek, innovatie of Europese steunprojecten.
· Ervaring of kennis op het vlak van management, communicatie, kennisontwikkeling of projectwerking.
De experten behoren, afhankelijk van hun expertise en specialisaties, tot één van de volgende afdelingen: Projectwerking Streekeconomie, Ruimtelijke Economie, Kenniscel
 
Jouw profiel: je hebt een universitair diploma (master) of gelijkgestelde ervaring. Je hebt een brede kennis van de (regionale) economie en van de sociaaleconomische stakeholders en hun omgeving. Je hebt het vermogen om nieuwe informatie te analyseren, te interpreteren en toe te passen. Je bent ondernemend en neemt initiatief. Je kan innovatief en creatief denken. Je werkt resultaat- en klantgericht. Je beschikt over sterke projectmanagement- en onderhandelingsvaardigheden en hebt inzicht in planningsprocessen, vergunningsbeleid, ruimtelijke ordening, sociale partners, overheden… Je hebt een goede kennis van het Engels, Frans en Duits. Je bent bereid flexibele werktijden te aanvaarden.
 
Wij bieden je: een voltijdse functie aan een competitief salaris. Voor een junior expert is geen ervaring vereist, voor een expert minimaal 3 jaar ervaring en voor een senior expert minimaal 6 jaar ervaring (afhankelijk van de expertise). De jaren relevante ervaring worden meegenomen in de berekening van de anciënniteit tot max. 20 jaar.
 
Interesse? Jouw gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid CV kan je uiterlijk tot 31 mei 2017 sturen naar POM Limburg, Dhr. Ferdi Sporen, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt of per e-mail aan ferdi.sporen@pomlimburg.be.

POM Limburg stimuleert gelijke kansen en diversiteit en werft aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

Downloads:
   -   Jobadvertentie 
   -   Vacantverklaring