Agenda

16.11.2010 - Zorgorganisaties bezoeken AZ Maastricht
17.11.2010 - Stuurgroep Life Sciences
30.11.2010 - Studiereis woonzorgcentra
02.12.2010 - Chinese delegatie bezoekt Wit Gele Kruis Limburg en Jessa Ziekenhuis
13.12.2010 - Symposium Zorgidee (Campus Diepenbeek)
20.12.2010 - Expertenstuurgroep Zorgeconomie

Zorgeconomie

Definitie

ziekenhuisbedHet is niet eenvoudig om een allesomvattende definitie te geven van zorgeconomie. Het omvat in principe alle economische activiteiten die direct of indirect een relatie hebben met zorg (gebruiker, zorgverlener en omgeving).

Zorgeconomie is dus meer dan alleen gezondheid- en welzijnszorg. Het zijn die activiteiten die naast de zorgsector zelf vanuit andere sectoren worden uitgevoerd of geïnitieerd met invloed op de zorg. Deze zorggerelateerde activiteiten kunnen zich situeren in de toeleverende industrie (bv. medische technologie, laboratoria, gezonde voeding, farma, life sciences,…), de zakelijke dienstverlening (bv. ICT, verzekeringen, architectuur, onderhoud,…), de wetenschap (bv. universiteiten, kennisinstellingen, incubator, spinn-offs,…) en het onderwijs (bv. generatieonderwijs, volwassenenonderwijs, competentiecentra,…). Gezien al deze activiteiten onderhevig zijn aan innovatie en veranderingen, is elke afbakening van de zorgeconomie snel achterhaald.


Rol POM-ERSV Limburg

Onder impuls van POM-ERSV Limburg en met de steun van de provincie Limburg werd in 2010 het Platform Zorglandschap Limburg opgericht. Het doel van dit platform is om met diverse partners in alle openheid samen te werken aan hoofdzakelijk overkoepelende initiatieven die de hele provincie dekken, altijd rekening houdend met de behoeften vanuit het werkveld.

Het platform biedt een aantal belangrijke meerwaarden:
- Afstemmen van initiatieven
- Extra mogelijkheid om partners te vinden
- Versterken van de samenhang tussen de verschillende domeinen
- Extra ondersteuning en expertise aanbieden
- Budgettaire middelen optimaal aanwenden
- Nieuwe initiatieven opstarten en goede praktijkvoorbeelden verspreiden

De coördinatie van het Platform Zorglandschap Limburg gebeurt door POM-ERSV Limburg, meer bepaald door mevrouw Regine Van Ackere (regine.vanackere@pomlimburg.be of tel. 011 300 100).

POM-ERSV neemt het voortouw op vier domeinen binnen de zorgeconomie: arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen, innovatie gerelateerde onderwerpen, ruimtelijke spreiding van de behoefte en het aanbod van zorg en diensten, beleidsondersteuning door het aanbieden van relevant cijfermateriaal.


Structuur van werking


 • Beleidsstuurgroep
  • Uitzetten van de lijnen, de doelstellingen en de beleidsopties
  • Waken over de resultaten
  • Waken over het gebruik van middelen
 • Coördinatieteam platform zorglandschap Limburg
  • Gezamenlijk anticiperen
  • Afstemmen van acties
  • Samenwerkingen tot stand brengen
 • Expertenstuurgroep
  • Inhoudelijke meerwaarde creëren
  • Werkgroepen inhoudelijk meer kennis bijbrengen
  • Waken over een consistent geheel
 • Plenaire werkgroepen
  • Dubbel werk vermijden
  • Raakvlakken zoeken
 • Werkgroepen
  • Onder leiding van een expert initiatieven uitwerken
  • De samenstelling van de werkgroepen is onderwerp- en situatiegebonden