Nieuws

Academische rijkdom

Hasselt beschikt over een uitgebreid aanbod van hoger onderwijs en onderzoek. De stad telt
één universiteit (Universiteit Hasselt) en drie hogescholen.

• De Universiteit Hasselt (UH) vormt samen met de Universiteit Maastricht de Transnationale Universiteit Limburg (TUL). (foto UHasselt)
• De Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) is geassocieerd met de Katholieke Universiteit Leuven.
• De Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), de XIOS Hogeschool, de Universiteit Hasselt en de Transnationale Universiteit Limburg treden samen naar buiten als de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL).